Bursa Płocka

Idź do spisu treści

Menu główne:
 Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie, stwarza dogodne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
   Realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowankami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego