Bursa Płocka

Idź do spisu treści

Menu główne:


DRODZY RODZICE

Prosimy o uregulowanie należności za pobyt swojego dziecka w naszej placówce do 24czerwca 2022r. zgodnie z zawartą umową na rok szkolny 2021/2022. Regulując w terminie opłaty zapewniamy swojemu dziecku pozytywne rozpatrzenie deklaracji kontynuacji na następny rok szkolny. Deklarację będzie można pobrać ze strony internetowej w zakładce REKRUTACJA gdy zamieszczone zostanie POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 pod koniec czerwca –początek lipca (proszę sprawdzać na stronie bo ważny jest termin dostarczenia deklaracji).

DYREKTOR BURSY PŁOCKIEJ
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
********************************
                                        

 Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie, stwarza dogodne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
   Realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowankami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego