Bursa Płocka

Idź do spisu treści

Menu główne:                                        

 Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie, stwarza dogodne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
   Realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowankami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego