Zamówienia publiczne - Bursa Płocka

Idź do spisu treści

Menu główne: Płock, dn. 05.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Dyrektor Bursy Płockiej zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia ofert, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont budynku zamieszkania zbiorowego przy ul.3 Maja 35 w Płocku w celu dostosowania obiektu Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w zakresie obejmującym wykonanie robót branży budowlanej i elektrycznej w pomieszczeniach piwnic budynku, stanowiącym II etap zadania”.
Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro.
Termin składania ofert do 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00.


Płock, dn. 21.11.2017 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Dyrektor Bursy Płockiej zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro w trybie zaproszenia do złożenia oferty
na.: „Remont segmentów kuchennych na I, II i III piętrze budynku Bursy Płockiej przy
ul. 3 Maja 35 w Płocku".
Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro.
Termin składania ofert do 27 listopada 2017 r. godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania:
*************************************************************


                                                                  Płock, dn. 29.03.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

          Dyrektor Bursy Płockiej zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia ofert, którego przedmiotem jest: „Remont dachu budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku”.
Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro.
Termin składania ofert do 7 kwietnia 2017r. godz. 12:00.

 Dokumenty do pobrania:


WYNIK POSTĘPOWANIA


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego